...

Ymgeisydd (Brynmawr)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, barddoniaeth a storïau cyfres. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a bardd, William Thomas (Islwyn, 1832-1878), gyda'r bardd Thomas Essile Davies (Dewi Wyn o Essyllt, 1820-1891) yn is-olygydd rhwng Awst a Rhagfyr 1861. Teitlau cysylltiol: Y Cylchgrawn (1862).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Brynmawr
LLEOLIAD: John Davies
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1861
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1861