...

Yr ardd

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu enwad yr Annibynwyr, yn bennaf yng ngogledd Cymru, a oedd yn ymwneud gyda materion crefyddol ac addysg grefyddol. Sefydlwyd y cylchgrawn gan David Roberts (Dewi Ogwen, 1818-1897) a oedd hefyd yn ei golygu rhwng 1863 a 1865. O 1866 hyd at 1869 golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan David Rowlands (Dewi Môn, 1836-1907) a Rowland Williams (Hwfa Môn, 1825-1905).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bethesda
LLEOLIAD: W. O. Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1863
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1869