...

Arwystli Deanery Magazine

Cylchgrawn misol a oedd yn gwasanaethu'r Eglwys Sefydledig yn ardal Arwystli. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion enwadol o'r ddeoniaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd H. Arthur Jones ac T. D. Williams.

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1893
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910