...

Cylchgrawn yr ysgol Sabbothol (Caernarfon)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul yr enwad Methodistiaid Calfinaidd yn bennaf yn Sir Fôn a Sir Caernarfon. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol ynghyd a newyddion ynglŷn ag ysgolion Sul y ddwy sir. Golygwyd y cylchgrawn gan William Vaughan Williams (Llygadog), Caernarfon. Teitlau cysylltiol: Yr Esboniwr (1854).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: Thomas Jones Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1854
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1854