...

Perl y plant

Cylchgrawn crefyddol a llenyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ar gyfer plant yr Eglwys Sefydledig. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd a gwaith cenhadol yr eglwys, storïau, cystadlaethau, barddoniaeth a cherddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan Canon Robert Camber-Williams (1860-1924) tan 1921, gan David John Jones tan Ionawr 1931, ac yna gan Henry Jones. Associated titles: Perl Eifionydd (1901); Perl y Plant (Plwyf Llanllyfni) (1902); Y Perl: Cylchgrawn Misol Deoniaeth Llanbedr (1912).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanbedr
LLEOLIAD: Cwmni y Wasg Eglwysig Gymreig
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1900
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910