...

Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol

Cylchgrawn crefyddol wythnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul yr enwad Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol ynghyd a newyddion ynglŷn â'r ysgolion Sul a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog John Richard Hughes (1828-1893) gyda'r gweinidog Richard Jones (Glan Alaw, 1838-1925) yn is-olygydd barddoniaeth.

AMLDER: Wythnosol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanerchymedd
LLEOLIAD: Ysgol Sabbothol
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1875
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1875