...

Cenhadwr Americanaidd

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Annibynwyr Cymreig yn yr America. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd a dirwestaeth ynghyd a barddoniaeth a newyddion o Gymru a gweddill Ewrop. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog Annibynnol, Robert Everett (1791-1875) tan 1875, gan ei fab Lewis Everett (m. 1881) tan 1881 ac wedyn gan Edward Davies (1827-1905).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Utica, N.Y
LLEOLIAD: [Robert Everett]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1840
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1901