...

Baner y Groes

Cylchgrawn crefyddol a chyffredinol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant a phobl ifanc yr Eglwys Sefydledig. Cylchgrawn Mudiad Rhydychen yng Nghymru ydoedd a'r clerigwr a hynafiaethydd, John Williams (Ab Ithel, 1811-1862) a oedd wedi ei addysgu yn Coleg Iesu, Rhydychen oedd ei golygydd cyntaf. Daeth y fferyllydd, llenor ac argraffydd, Robert Isaac Jones (Alltud Eifion, 1815-1905) yn olygydd wedi atgyfodiad y cylchgrawn yn 1870.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: Hughes and Butler
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1854
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1885