...

The Breconian

Cylchgrawn ysgol breswyl Christ College, Aberhonddu a oedd yn bennaf yn cyhoeddi newyddion am yr ysgol. Cyhoeddwyd y cylchgrawn tair gwaith y flwyddyn tan 1890, rhwng 1891 a 1967 cylchgrawn afreolaidd ydoedd, o 1967 daeth allan dwywaith y flwyddyn a rhwng 1972-1976 ac o 1986 ymlaen mae wedi bod yn gylchgrawn blynyddol. Mae'r cylchgrawn wedi cael nifer fawr o olygyddion efo'r golygyddion a'r is-olygyddion yn newid yn gyson dros y blynyddoedd.

AMLDER: Annual
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Brecon
LLEOLIAD: Christ College
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1886
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1906