...

Cylchgrawn Chwarterol Tywyn

Cylchgrawn chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu cylchdaith Methodistiaid Wesleaidd Tywyn, ac yn hwyrach cylchdaith Dolgellau, Tywyn ac Abermaw. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau llenyddol a hanesyddol, bywgraffiadau a newyddion ynglŷn â'r gylchdaith. Teitlau cysylltiol: Cylchgrawn Chwarterol Cylchdeithiau Dolgellau ac Abermaw a Thowyn (1894).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Towyn
LLEOLIAD: [Cylchdaith Trefnyddion Wesleyaidd Towyn]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1893
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1895