Cylchgrawn Chwarterol Tywyn

Cylchgrawn chwarterol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu cylchdaith Methodistiaid Wesleaidd Tywyn, ac yn hwyrach cylchdaith Dolgellau, Tywyn ac Abermaw. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau llenyddol a hanesyddol, bywgraffiadau a newyddion ynglŷn â'r gylchdaith. Teitlau cysylltiol: Cylchgrawn Chwarterol Cylchdeithiau Dolgellau ac Abermaw a Thowyn (1894).

Amlder: Chwarterol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Towyn

Manylion Cyhoeddwr: [Cylchdaith Trefnyddion Wesleyaidd Towyn]

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1893

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1895