...

Y Drysorfa Gynnulleidfaol

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Annibynwyr de Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, bywgraffiadau, newyddion enwadol, newyddion cartref a tramor a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a diwinydd, William Jones (1784-1847) tan Ragfyr 1843, gan y gweinidog Evan Griffiths (Ieuan Ebblig, 1795-1873) tan Ragfyr 1845, ac yna gan Hugh Jones.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Swansea]
LLEOLIAD: Gweinidogion yr Annibynwyr
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1843
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1851