...

The Transactions of the University College of Wales Agricultural Department

AMLDER: Annual
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Aberystwyth
LLEOLIAD: University College of Wales Agricultural Society
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1900
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910