...

Swansea Grammar School Magazine

Cylchgrawn Ysgol Ramadeg Abertawe a oedd yn bennaf yn cyhoeddi newyddion o'r ysgol ynghyd ac erthyglau addysgiadol, storïau a dramâu. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol gafodd ei chyhoeddi tair gwaith y flwyddyn o 1903 ymlaen. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd W. R. Thomas ac D. J. Lloyd. Teitlau cysylltiol: The Bishop Gore Swansea Grammar School Magazine (1952); The Bishop Gore School Magazine (1971).

AMLDER: Triannual
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Swansea
LLEOLIAD: Swansea Grammar School]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1903
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1909