...

Cerddor y tonic sol-ffa

Cylchgrawn cerddorol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer defnydd yn wersi tonic sol-ffa. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd cyfansoddiadau ac erthyglau ar gerddoriaeth a cherddorion ynghyd a newyddion ar gyfer dosbarthiadau tonic sol-ffa. Golygwyd y cylchgrawn gan y cerddor John Roberts (Ieuan Gwyllt, 1822-1877), heblaw am rwng Ebrill a Mehefin 1869 pan fu'r cerddor Eleazer Roberts (1825-1912), yn ei golygu. Argraffwyd gan Hughes a'i Fab, Wrecsam. Teitlau cysylltiol: Cerddor Sol-ffa (1881).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Wrexham
LLEOLIAD: R. Hughes and Son
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1869
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1886