...

Negesydd Cymreig

Cylchgrawn wythnosol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Cymry Llundain. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion yn ymwneud a Chymry Llundain, erthyglau ar gerddoriaeth a chrefydd, bywgraffiadau a barddoniaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Gwynfab a'r gweinidogion ac awduron, John Evan Davies (Rhuddwawr, 1850-1929) a Owen Evans (1829-1920).

AMLDER: Wythnosol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: R. W. Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1893
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1894