...

Bangor Parish Magazine

Cylchgrawn crefyddol misol a oedd yn gwasanaethu'r Eglwys Sefydledig ym mhlwyf Bangor. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion enwadol o'r plwyf. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Thomas Edwin Jones a J. D. Jones. Teitlau cysylltiol: The Dawn of the Day (1896); St Mary's Church Parish Magazine.

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1896
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1906