...

Y Wasg

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Bedyddwyr Cymry-America a'i ysgolion Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd, y genhadaeth a gwyddoniaeth, barddoniaeth, adolygiadau a newyddion cartref a tramor. Golygwyd y cylchgrawn gan Allen J. Morton (Alwyn Trefor).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Scranton, Pa
LLEOLIAD: Allen J. Morton]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1868
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1868