...

Cenad hedd (Merthyr)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion yr Annibynwyr Cymreig ac yn cyhoeddi erthyglau ar grefydd ac addysg grefyddol ynghyd a barddoniaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd ei sylfaenydd, y gweinidog Annibynnol William Nicholson (1844-1885), y gweinidog Annibynnol, John Bowen Jones (1829-1905) a John Thomas (Eifionydd, 1848-1922). Teitlau cysylltiol: Cenad Hedd (1893); Cennad Hedd (1914).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Merthyr Tydfil
LLEOLIAD: Joseph Williams
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1881
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910