...

Hyfforddwr Salem

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu cynulleidfa ac ysgol Sul Salem, capel Bedyddwyr Porth, y Rhondda. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, gwersi ysgol Sul a newyddion o'r capel. Golygwyd y cylchgrawn gan Rhys Bevan Jones (1869-1933).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Porth
LLEOLIAD: Salem, eglwys y Bedyddwyr]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1900
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1901