...

Y Lladmerydd

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer ysgolion Sul y Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, gwersi ysgol Sul, adroddiadau ar weithgareddau'r ysgolion Sul, barddoniaeth a cherddoriaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd y gweinidogion Evan Davies (1842-1919), John Morgan Jones (1838-1921) a William Nantlais Williams (1874-1959), gyda'r cerddorion David Jenkins (1848-1915), rhwng 1885 a 1915, ac yna David Evans (1874-1948) yn is-olygyddion cerddoriaeth. Teitlau cysylltiol: Yr Efengylydd (1926).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Dolgellau
LLEOLIAD: E. W. Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1885
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910