...

Trysorfa y plant

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu plant y Methodistiaid Calfinaidd ond oedd hefyd gyda chylchrediad mawr ymhlith plant yr enwadau eraill. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, hanesyddol ac ar fyd natur, ynghyd a bywgraffiadau, barddoniaeth a cherddoriaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd y gweinidog, Thomas Levi (1825-1916), y gweinidog a bardd, Robert David Rowland (Anthropos, c.1853-1944) a'r gweinidog a bardd, William Nantlais Williams (1874-1959). Teitlau cysylltiol: Antur (1966).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Treffynnon [Holywell]
LLEOLIAD: P. M. Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1862
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910