...

Y Piwritan Newydd

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu Bedyddwyr de-orllewin Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a newyddion enwadol. Golygwyd gan David Evans (1858-1905) tan Ragfyr 1904, gan y Parchedig J. J. Evans tan Awst 1905, ac yna gan W. Gwilamus Williams.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1904
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1908