Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Drysorfa (Caerlleon)

Cylchgrawn crefyddol a chyffredinol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu enwad y Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, llenyddol a chyffredinol, ynghyd a newyddion tramor a chartref. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd ei sylfaenydd, y gweinidog a llenor John Parry (1775-1846), a'r gweinidog ac awdur, Roger Edwards (1811-1886) a gyhoeddodd tair o nofelau ei hunan yn y cylchgrawn ar ffurf cyfres yn helpu paratoi'r ffordd i awduron fel Daniel Owen. Teitlau cysylltiol: Porfeydd (1969).

Amlder: Misol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Caerlleon [Chester]

Manylion Cyhoeddwr: J. Parry

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1831

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1967