Symud i'r prif gynnwys

Y winllan

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant ysgolion Sul y Methodistiaid Wesleaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd, gwelydd tramor a'r byd naturiol, bywgraffiadau, barddoniaeth, caneuon a chystadlaethau. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol gafodd ei chyhoeddi'n daufisol o 1961 ymlaen. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Thomas Jones, John Hughes (Glanystwyth, 1842-1902), Edward Tegla Davies (1880-1967) a Evan Roberts. Teitlau cysylltiol: Antur (1966).

Amlder: Daufisol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Llanidloes

Manylion Cyhoeddwr: Timothy Jones

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1848

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1910