...

Y mynegydd

Cylchgrawn crefyddol cylchdaith Manceinion y Methodistiaid Wesleaidd Cymreig. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a newyddion o'r gylchdaith. Yn wreiddiol yn gylchgrawn chwarterol gafodd ei chyhoeddi'n afreolaidd o Dachwedd 1943 ymlaen. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Thomas Jones Humphreys (1841-1934), David Owen Jones (1856-1903) a Edward Tegla Davies (1880-1967).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Manchester
LLEOLIAD: Gyfarfod Chwarter y Gylchdaith Gymreig
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1895
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910