...

Yr herald cenadol

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, Cymdeithas Genhadol Dramor y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion cenhadol, bywgraffiadau cenhadon ac erthyglau ar wledydd tramor a'i brodorion. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd y gweinidogion G. Thomas, Griffith Llechidon Williams (Llechidon), William Morris (Rhosynnog, 1843-1922) ac Edwyn Edmunds. Teitlau cysylltiol: Herald Noddfa (1899); Yr Herald Cenhadol (1906).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: London
LLEOLIAD: Cymdeithas Genhadol Dramor y Bedyddwyr]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1881
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910