...

Tywysydd y plant

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant ysgolion Sul yr Annibynwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd, y genhadaeth, hanes a'r byd naturiol, bywgraffiadau, caneuon a barddoniaeth. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Thomas Johns, David Morgan Davies a Ebenezer Curig Davies. Teitlau cysylltiol: Y Tywysydd a'r Gymraes (1852); Dysgedydd y Plant (1871); Antur (1966).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanelli
LLEOLIAD: B. R. Rees
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1872
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910