...

Y cylchgrawn cenedlaethol

Cylchgrawn llenyddol misol, Cymraeg ei iaith a oedd yn gwasanaethu Cymry-America. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar lenyddiaeth, ynghyd a barddoniaeth a cherddoriaeth. Rhannwyd y dyletswyddau golygyddol rhwng y golygydd llenyddol, Thomas Ingram Jones, y golygydd barddoniaeth, y bardd William Williams (Gwilym ab Ioan, 1800-1868) a'r golygydd cerddoriaeth, John Morgan Thomas.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Efrog-Newydd [New York, N.Y.]
LLEOLIAD: John M. Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1853
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1856