...

Y Deonglwr

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer yr ysgolion Sul. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, gwersi ysgol Sul, bywgraffiadau, cerddoriaeth ac adolygiadau. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog John Morgan Jones (1838-1921) rhwng 1903 a 1907, gan rhywun a ddefnyddiodd y ffug-enw Tomas Aquinas o 1908 tan 1909, gan D. M. Phillips yn 1910, ac yna gan D. M. Phillips a David Evans.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1903
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910