...

Y Brython

Cylchgrawn anenwadol misol, Cymraeg ei iaith a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar lenyddiaeth, hynafiaeth a llên gwerin. Golygwyd y cylchgrawn gan y fferyllydd, llenor ac argraffydd, Robert Isaac Jones (Alltud Eifion, 1815-1905) rhwng Mehefin a Hydref 1858 a 1860-1863, efo'r geiriadurwr Daniel Silvan Evans (1818-1903) yn cymryd yr awenau yn ei absenoldeb.

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Tremadog
LLEOLIAD: Robert Isaac Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1858
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1901