...

Darlun cenadawl

Cylchgrawn crefyddol chwarterol, Cymraeg ei iaith, Cymdeithas Genhadol Llundain. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion cenhadol, erthyglau ar wledydd tramor ac adroddiadau ar weithgareddau'r gymdeithas.

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: Cymdeithas Genadawl Llundain
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1833
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1842