...

South Wales Jewish Review

Cylchgrawn crefyddol a chyffredinol misol a oedd yn gwasanaethu'r gymuned Iddewig yn de Cymru a gorllewin Lloegr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar Iddewiaeth a Seioniaeth, cerddoriaeth a llenyddiaeth, ynghyd ac adroddiadau ar ddigwyddiadau cymdeithasol a newyddion o'r gymuned Iddewig. Golygwyd y cylchgrawn gan Alfred A. Einstein.

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Cardiff
LLEOLIAD: Thomasson's
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1905
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1905