...

Y caniedydd milwrol

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, Byddin yr Iachawdwriaeth gogledd Cymru a oedd yn cyhoeddi emynau a chaneuon crefyddol gyda nodiant tonic sol-ffa.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caernarfon
LLEOLIAD: Pencadlys Byddin yr Iachadwriaeth dros Ogledd Cymru]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1888
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1888