...

Cyfaill Deoniaeth Llanbadarn Fawr

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Eglwys Sefydledig yn ardal Deoniaeth Llanbadarn Fawr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion ynglŷn â phlwyfi ac eglwysi'r ddeoniaeth, gyda'r Cyfaill Eglwysig yn dod fel mewnosodiad i'r cylchgrawn. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd John Thomas Griffiths, Hywel Meredith Williams, Daniel Arthur Thomas a Daniel Morgan Davies. Teitlau cysylltiol: Cyfaill Eglwysig Deoniaeth Llanbadarn Fawr a Glynaeron (1894); Cyfaill Eglwysig Deoniaethau Llanbadarn Fawr ac Ultra Aeron (1913).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: W. Spurrell a'i Fab
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1890
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910