...

Yr Australydd

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar lenyddiaeth, crefydd ac addysg ar gyfer y gymuned Cymraeg yn Awstralia. Golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan y mwynwr a gweinidog Methodist Calfinaidd, y Parchedig William Meirion Evans (1826-1883), a Theophilus Williams.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Smythesdale
LLEOLIAD: Jones a Macarthy
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1866
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1871