...

Cyfaill Eglwysig Deoniaeth Glyn Aeron

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Eglwys Sefydledig yn ardal Deoniaeth Glyn Aeron. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion ynglŷn â phlwyfi ac eglwysi'r ddeoniaeth, gyda'r Cyfaill Eglwysig yn dod fel mewnosodiad i'r cylchgrawn. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd David Richards, Thomas Lloyd a William Owen.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Caerfyrddin [Carmarthen]
LLEOLIAD: W. Spurrell a'i Fab
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1894
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910