...

Cydymaith yr ysgol Sabbathol

Cylchgrawn crefyddol afreolaidd, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer ysgolion Sul y Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a gwersi ar gyfer yr ysgolion Sul, ynghyd ac adroddiadau ar weithgareddau'r ysgolion Sul. Golygwyd y cylchgrawn gan John Griffith.

AMLDER: Afreolaidd
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Dolgellau
LLEOLIAD: Owen Rees
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1859
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1860