...

Trysor i blentyn

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, i blant ysgolion Sul y Methodistiaid Wesleaidd, er iddi droi'n gylchgrawn anenwadol rhwng 1841-1842. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol ac addysgiadol, yn cynnwys gwersi gramadeg Cymraeg, ynghyd a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan John Williams tan 1829, gan Edward Jones tan 1835, gan Edward a Thomas Jones tan 1836, gan Thomas Jones tan 1838, gan Thomas Jones ac Isaac Jenkins (1812-1877) tan 1839, ac yna gan Isaac Jenkins.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanfair Caereinion
LLEOLIAD: William Evans]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1825
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1842