...

Efengylydd

Cylchgrawn crefyddol misol anenwadol, dwyieithog, a oedd yng nghysylltiedig gyda rhai o selogion amlwg diwygiad 1904-05. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog gyda'r Bedyddwyr Rhys Bevan Jones (R. B., 1869-1933) tan Mai 1916, gan R. B. a'r gweinidog Methodist Calfinaidd, William Nantlais Williams (1874-1959) tan Ionawr 1926, gan R. B., Nantlais a'r Parchedig T. R. Williams tan Mai 1933, ac yna gan Nantlais a Williams. Teitlau cysylltiol: Y Lladmerydd (1926).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Tonypandy
LLEOLIAD: Evans a Short
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1909
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910