Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Dolgellau Grammar School

Cylchgrawn afreolaidd, dwyieithog, Ysgol Ramadeg Dolgellau a oedd yn cyhoeddi newyddion ar weithgareddau'r ysgol, erthyglau cyffredinol a barddoniaeth. Teitlau cysylltiol: Dolgelley County School Magazine (1913).

Amlder: Irregular

Iaith: Saesneg

Lleoliad: Dolgelley [Dolgellau]

Manylion Cyhoeddwr: Dolgelley Grammar School

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1893

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1893