...

The Baptist Sunday school record

Cylchgrawn misol Urdd Ysgolion Sul Bedyddwyr Lloegr Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, gwersi ar gyfer yr ysgolion Sul a newyddion enwadol. Golygydd y cylchgrawn oedd William Edwards. Teitlau cysylltiol: The Monmouthshire Chronicle (1891); The Baptist Chronicle (1892-1895); The Baptist Record (1898); The Crusader (1940).

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Cardiff
LLEOLIAD: [English Baptist Sunday School Union of Wales]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1897
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1898