...

Cardiff Methodist Temperance Magazine

Cylchgrawn crefyddol a dirwestol misol a oedd wedi ei darparu ar gyfer Methodistiaid Wesleaidd Caerdydd. Ei phrif gynnwys oedd erthyglau ar ddirwest a gafodd ei golygu ar y cyd gan George Maunder, Charles Garrett ac T. B. Stephenson.

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Cardiff
LLEOLIAD: Wesleyan Methodist Temperance Movement]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1877
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1877