...

Cydymaith y plentyn

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, i blant enwad y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd a hanes ynghyd a barddoniaeth, storïau a cherddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan ei sylfaenydd, Thomas Davies (Awstin) rhwng 1876-1877 a 1879-1880 gyda Benjamin Davies (1826-1905) yn golygu rhwng 1877-1879.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Pontypridd
LLEOLIAD: Thomas Davies
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1876
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1880