...

Y eisteddfod

Cylchgrawn llenyddol chwarterol, Cymraeg ei iaith, Cyngor yr Eisteddfod a oedd yn cyhoeddi traethodau, barddoniaeth a cherddoriaeth a oedd wedi ei chyflwyno ar gyfer cystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol. Golygwyd y cylchgrawn gan y llenor, bardd ac ysgrifennydd Cyngor yr Eisteddfod, William Williams (Creuddynfab, 1814-1869) tan Ebrill 1866, ac yna gan John Prydderch Williams (Rhydderch o Fôn, 1830-1868).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Wrecsam [Wrexham]
LLEOLIAD: R. Hughes a'i Fab
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1864
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1866