...

Yr haul

Cylchgrawn crefyddol a chyffredinol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Eglwys Sefydledig. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar grefydd, materion cyfoes a llenyddiaeth, ynghyd ac adolygiadau a barddoniaeth. Yn wreiddiol yn cylchgrawn misol daeth yn un chwarterol o 1947 ymlaen. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd David Owen (Brutus, 1795-1866), William Spurrell (1813-1889) a Henry Thomas (1881-1973). Teitlau cysylltiol: Yr Haul a'r Gangell (1953).

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanymddyfri [Llandovery]
LLEOLIAD: William Rees
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1835
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1975