...

Restorer

Cylchgrawn crefyddol Eglwys Aildrefnedig Iesu Grist y Dyddiau Diweddaf, a oedd yn bennaf yn cyhoeddi erthyglau crefyddol. Yn wreiddiol yn gylchgrawn dwyieithog misol, gafodd ei chyhoeddi'n afreolaidd rhwng Hydref 1864 a Rhagfyr 1865 ac fe ddaeth yn gylchgrawn uniaith Saesneg yn 1866. Golygwyd y cylchgrawn gan Jason W. Briggs tan Awst 1864 a rhwng Rhagfyr 1868 a Medi 1869, gan Thomas E. Jenkins rhwng Hydref 1864 a Rhagfyr 1865, a gan Josiah Ellis o Hydref 1869 ymlaen.

AMLDER: Misol
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Merthyr Tydfil
LLEOLIAD: Reorganised Church of Jesus Christ of Latter Day Saints]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1864
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1869