...

Yr hysbysydd

Cylchgrawn crefyddol chwarterol, Cymraeg ei iaith, cylchdaith Llanrhaeadr y Methodistiaid Wesleaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a newyddion enwadol o'r gylchdaith. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd Edward Humphreys, Thomas Isfryn Hughes (1865-1942) a Edward Tegla Davies (1880-1967).

AMLDER: Cwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanrhaeadr ym Mochnant
LLEOLIAD: Cylchdaith Trefnyddion Wesleyaidd Llanrhaeadr]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1891
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910