...

Gorlan

Cylchgrawn crefyddol, dwyieithog, Capel Methodistiaid Calfinaidd Cymraeg Charing Cross Road, Llundain. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd newyddion o'r capel a'r ysgol Sul, ynghyd ac erthyglau crefyddol. Ymhlith golygyddion y cylchgrawn oedd y gweinidogion Peter Hughes Griffiths (1871-1937), Ebenezer Gwyn Evans (1898-1958) ac J. B. Jenkins. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol daeth yn un chwarterol rhwng 1941-1953 a 1966-1982, ac yn daufisol rhwng Mai 1953 a Thachwedd 1965.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: Eglwys Charing Cross Road
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1906
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1910