...

Cydymaith (Abermaw)

Cylchgrawn crefyddol chwarterol, Cymraeg ei iaith, cylchdaith Methodistiaid Wesleaidd Dolgellau. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a newyddion o'r gylchdaith. Golygwyd y cylchgrawn gan Peter Jones Roberts.

AMLDER: Chwarterol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Dolgellau
LLEOLIAD: Cylchdaith Trefnyddion Wesleyaidd
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1896
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1898